Kaniner og mat

Det sies at hoveddelen; 80-90 % av det daglige matinntaket til kaniner bør være høy og gress. Det er viktig at høyet ser grønt ut og lukter friskt. Høy direkte fra bonden kan være både billigere og ha bedre kvalitet enn høy fra dyrebutikken. Oppbevaring av høyet er viktig; det bør ikke være utsatt for sollys, da lyset ødelegger vitaminer. Hvis man oppbevarer høyet i en lukket boks, kan høyet bli fuktig og utvikle stoffer som er giftige for kaninene.

I tillegg til høy bør kaniner får pellets daglig. De består av nødvendige næringsstoffer-og er et nødvendig supplement til høy og gress. Pellets bør også vurderes i henhold til kvalitet; innenfor gyldig dato og at de innehar de nødvendige næringsstoffene som kaniner trenger daglig.

Vi mennesker har en tilbøyelighet til å dele ut det vi synes er godt til andre. Det kan også gjelder våre kjæledyr. Men det er ikke bra å gi sjokolade, brød, kjeks, poteter o.l. til kaniner.

Når de skal få godterier, gi dem gulrøtter, brokkoli, epler og urter.

Kaniner drikker vann og bør ha tilgang til friskt vann hver dag.

Det finnes ikke noen «quick fix» når det gjelder kaniner og deres ernæringsbehov. De trenger sin daglige helt spesielle diett og at man tar seg tid til å handle deretter.

mts_wordx