Parring

Det anbefales å kastrere kaninene, men ikke dersom det er avlskaniner. Når man skal drive med

oppdrett er det et krav at dyrene skal være sunne og i parringsmoden alder. Hannkaniner er kjønnsmodne allerede etter 12 uker, men hunnene må være litt eldre før hun parres. Man sier at den rette parringsalderen er 6 måneder for de små rasene, syv måneder for de mellomstore rasene og åtte måneder for de store rasene. Hann kaninen bør være mindre enn hunnen. Hann kaninen skal alltid bringes til hunnkaninen fordi ho markerer revir dersom det gjøres på motsatt måte. Likevel sloss hun litt i begynnelsen av parringen. Hannen prøver å berolige hunnen, og slikker henne for å få henne til å roe seg ned. Under selve parringen ligger hannen delvis oppå hunnen. Etter parringen trenger hunnen å få være i ro. Hunnen skal ha næringsrik mat som havre og grønt; samt litt forkalk. Dersom maten i perioden før fødselen ikke er næringsrik nok kan det forekomme at hunnen spiser ungene sine etter fødselen for å skaffe seg nok næring. Når fødselen nærmer seg; ca en uke før-bygger ho et rede av halm i buret. Når ungene er født må buret inspiseres for døde unger. De må fjernes og moren vil da bli urolig. Hvis man gir henne mat hun liker kan ho være avledet mens man tar ut de døde ungene. Ungene livnærer seg på morsmelk de første ukene. Etter halvannen måned begynner de gradvis å spise mat. Det anbefales ikke at hunnen føder mer enn maks 3 ganger i året. Dette av hensyn til at fødsler er ressurskrevende for hunnen. Visse oppdrettere på nettet hevder at avlskaniner kan avle fram 45-60 kaniner pr år. Da lurer jeg på hvor mye man tar hensyn til hunnens helse?

mts_wordx