Omsorg for kaninunger

Man bør tenke gjennom visse ting før man igangsetter parring. Man må gjøre noen beregninger i forhold til om man har plass til alle ungene, om man kommer til å få solgt dem, om man har nok kunnskap om kaninunger.

Hva gjør man ved problemer som oppstår underveis:

Hunnen bygger ikke rede i forkant av fødselen. Hvis dette skjer er det viktig at hunnen får hjelp med å lage et rede med hennes egen pels og halm. Uten rede er det risiko for at ungene blir født litt overalt i buret og kan dø av hypotermi. Hvis så allerede er skjedd-at man finner en kald unge utenfor redet, kan man prøve å varme den opp igjen.

Det er ikke sjeldent at kaninungene er skjøre. Syke unger bør avlives og små svake unger bør få

kattemelkerstatning eller spesiallaget næringsdrikk.

Bør man egentlig benytte små 1 ml sprøyter?

En hånd vil ha mye kraft og det er viktig at ungen får svelget mellom hver gang munnen fylles med melk. Bedre å bruke pipette? 20 dråper tilsvarer 1 ml. Når man mater dyr er det alltid viktig å sjekke at man ikke gir så mye av gangen at dyret setter maten i vrangstrupen og at dyret får lungebetennelse.

mts_wordx