Hoppekonkurranse

Alle kaniner som deltar i offisielle konkurranser i Norge skal registreres i Norges Kaninhoppforening. Eiers navn og navn på kanin, samt titler oppgis; champion, great champion, super champion, grand champion. Klubbnavn oppgis og hvilken gren kaninen hopper i oppgis; lett, middels, vanskelig, elite, ikke elite, veteran.

Hvis man melder opp en importert kanin må man i utgangspunktet ha fulgt Mattilsynets regler for import, og en karantenetid på 2 måneder må ha vært tilbakelagt. Det må også følge gyldige papirer.

Hoppekonkurransene har eget reglement

som håndheves av dommere.

Banene har ulik vanskelighetsgrad; rett bane, kroket bane, bane med vanngrav.

Det finnes krav til at hindrene skal være overkommelige for kaninen og at den skal kunne forstå hvordan den kan forsere hinderet. Hindrene skal kunne rives fra to sider. Videre finnes det krav til hindrets lengde avhengig av hvilken klasse kaninen konkurrerer i. Det finnes også en fargekode og krav til at pinner med samme farge skal ligge øverst ved alle hindre. Ved kombinasjonshindre får ikke kaninen mellomlande.

NRK var tilstede på norgesmesterskapet i Larvik i 2017 der 85 kaniner deltok i konkurransen.

Kaniner er hoppere. De synes det er gøy og det er sunt for dem med aktivisering. I denne sporten kan eier og kanin gjøre noe sammen. Sporten passer både inne og ute.

mts_wordx